ISO_9001_EN_9120-01 petitajpg


POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT


Som una empresa de reconegut prestigi al sector de l’equipament integral, situada al cor del barri de Gràcia a Barcelona des de fa 10 anys.


Oferim una amplia gama de serveis i productes molt competitius i de la màxima qualitat, recolzats per un equip humà, que es caracteritza pel seu tracte cordial, professional i esperit de servei.

 

La meta principal de la nostra empresa és, sens dubte, poder satisfer totes les necessitats dels nostres clients; sempre treballem buscant la millora continua.

 

La nostra política de QUALITAT i MEDI AMBIENT recull com a línies mestres: 

- MIKA és el seu equip i la seva experiència.

- Treballem sempre buscant nous materials i millores tecnològiques per tal de garantir un servei de màxima qualitat.

- Creixem amb els nostres clients.

- Complim tant amb tots els requisits legals com els fixats pels nostres clients.

- Treballem establint objectius de qualitat i medi ambient que ens ajudin a millorar i créixer com empresa.

- Analitzant el nostre context i buscant noves oportunitats que ens permetin millorar.

- Treballem per reduir l’impacte ambiental en la nostre activitat.

- Busquem reduir la contaminació i la producció de residus per conservar els recursos.

- Fomentem l’ús racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.

  

Volem ressaltar que la participació de tots els nostres empleats, l’esforç i treball diari de tots, és necessari i imprescindible per obtenir la satisfacció dels nostres clients, i per millorar cada dia.

 

MIKA decoració vol manifestar als seus empleats, clients, proveïdors, col·laboradors, i a totes les seves parts interessades,  a través d’aquesta política, el seu convenciment de que la qualitat i la protecció del medi ambient són factors claus per l’organització i han de ser assumits, amb responsabilitat per tots els seus components.  


POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE


Somos una empresa de reconocido prestigio en el sector del equipamiento integral, situada en el corazón del barrio de Gracia en Barcelona desde hace 10 años.

Ofrecemos una amplia gama de servicios y productos muy competitivos y de la máxima calidad, apoyados por un equipo humano, que se caracteriza por su trato cordial, profesional y espíritu de servicio. La meta principal de nuestra empresa es, sin duda, poder satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes; siempre trabajamos buscando la mejora continua.

Nuestra política de CALIDAD y MEDIO AMBIENTE recoge como líneas maestras:
- MIKA es su equipo y su experiencia.
- Trabajamos siempre buscando nuevos materiales y mejoras tecnológicas para garantizar un servicio de máxima calidad.
- Crecemos con nuestros clientes.
- Cumplimos tanto con todos los requisitos legales como los fijados por nuestros clientes.
- Trabajamos estableciendo objetivos de calidad y medio ambiente que nos ayuden a mejorar y crecer como empresa.
- Analizando nuestro contexto y buscando nuevas oportunidades que nos permitan mejorar.
- Trabajamos para reducir el impacto ambiental en nuestra actividad.
- Buscamos reducir la contaminación y la producción de residuos para conservar los recursos.
- Fomentamos el uso racional de los recursos naturales y una concienciación clara de favorecer nuestro entorno, implicando también a todos nuestros proveedores y clientes.

Queremos resaltar que la participación de todos nuestros empleados, el esfuerzo y trabajo diario de todos, es necesario e imprescindible para obtener la satisfacción de nuestros clientes, y para mejorar cada día.

MIKA decoración quiere manifestar a sus empleados, clientes, proveedores, colaboradores, y en todas sus partes interesadas, a través de esta política, su convencimiento de que la calidad y la protección del medio ambiente son factores claves por la organización y deben ser asumidos, con responsabilidad por todos sus componentes.